Ranger Talk | Power Rangers Central | Super Sentai Time Capsule | Toku Central | Kamen Rider Legacy

B-Fighter Kabuto - Cast Guide

Cast
Naohisa Adachi
Kengo Tachibana
Naoto Adachi
Kengo Tachibana, BF Kuwaga
Hideki Anzai
Li Wen, BF Min
Kaori Asoh
Yui Toba
Reika Hashimoto
Sophie Villeneuve, BF Ageha
Shigeru Kanai
Daisaku Katagiri, G-Stag
Yukina Kurisu
Fake Ran, Ran Ayukawa, BF Tentou
Reuben Langdon
Mac Windy
Hideomi Nakazato
Kouhei Toba, BF Kabuto
Akira Oka
Raija
Omi
Kouhei Toba
Akira Ooka
Dinosaur Warrior Raija
Seiji Takaiwa
Julio Rivera, BF Genji
Chigusa Tomoe
Mai Takatori, Reddle
Daisuke Tsuchiya
Takuya Kai, Blue Beet
Ryoichi Yamaguchi
Masaru Osanai
Akiko Yoshio
Insect Swordswoman Miola, Insect Swordswoman Miorla

Voice Actors
Masuo Amada
Cold-Blooded Armored General Mukaderinger, Mukaderinger
Yutaka Aoyama
Beezack, Mirage Armored General Beezack
Tomoe Hanba
Artificial Life Bit, Bit
Tetsu Inada
Deadly Poison Armored General Descorpion, Descorpion
Takao Ishii
Demon Blade Armored General Killmantis, Killmantis
Hiroshi Masuoka
Dord, Rock Shell Chamberlain Dord
Ryuzaburo Otomo
Shell God Seal Sword Astral Saber
Kaneto Shiozawa
Deep Sea Fish-man Dezzle, Dezzle
Yasuo Tanaka
Sage Guru
Yasur Tanaka
Sage Guru
Wakana Yamazaki
Mother Melzard
Takahiro Yoshimizu
Kabuto

Suit / Stunt Actors
Yoshimasa Chida
Dezzle
Kotaro Fujimoto
Dord, Sage Guru
Yasuhiko Imai
B-Fighter Kuwaga, Mukadelinger
Hirofumi Ishigaki
Beezack
Jiro Okamoto
Descorpion
Hikaru Takahashi
Killmantis

Suit / Stunt Actors
B-Fighter Ageha
Yoshie Seki
B-Fighter Genji
Seiji Takaiwa
Yasuhiro Takeuchi
B-Fighter Kabuto
Seiji Takaiwa
Hideaki Kusaka
B-Fighter Kuwaga
Yasuhiko Imai
Koji Matoba
B-Fighter Min
?
Yasuhiro Takeuchi
B-Fighter Tentou
Keiko Hashimoto
Takeshi Miyazaki
B-Fighter Yanma
Seiji Takaiwa
Koichi Tochika
Yasuhiro Takeuchi
Kabuterios
Hideaki Kusaka